کمک های نقدی

شماره کارت ​بانک ملی  8043-9934-9975-6037
شماره حساب ​بانک ملی   0114746997004
شماره کارت ​بانک ملی    IR06-0170-0000-0011-4746-9970-04


شماره کارت بانک رفاه   2965-0014-6370-5894
شماره حساب بانک رفاه   280655307
شماره شبا بانک رفاه   IR04-0130-1000-0000-0280-6553-07


شماره کارت بانک مهر ایران   0022-1000-7370-6063

فعالیت های خیرخواهانه

​آسایشگاه خیریه قم جهت انجام برخی از فعالیت های مربوط به سالمندان و معلولین از کمک نیروهای داوطلب آقا بهره‌مند میگردد. جهت ثبت نام فرم ذیل را تکمیل فرمائید.

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.