مساعدت خیرین برای خرید 6 عدد پروتز پای مصنوعی برای مددجویان

برای خرید 6 عدد پروتز پای مصنوعی برای مددجویان آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب نیازمند یاری خیرین محترم هستیم.