رابطه دید و بازدید نوروزی با صله رحم در اسلام به قلم حجت الاسلام ری شهری

با توجه به رحلت آیت الله محمد محمدی ری شهری و آغاز سال نو مطلبی از کتاب«فرهنگ نامه مهماني»  نوشته این عالم مجاهد ارائه می شود؛ این کتاب مدخلی از دانش نامه قرآن و حدیث است که مستقل منتشر شده است،
ادامه مطلب