دلیل بزرگداشت اربعین امام حسین(ع) چیست‌؟

20 صفر زمانی است که کاروان‌اسرا، از شام به مدینه مراجعت کردند و روزی است که جابر بن عبدالله انصاری‌ از مدینه به کربلا رسید تا به زیارت‌ قبر امام حسین(ع‌) بشتابد و او نخستین کسی است که قبر آن‌حضرت را زیارت کرد.
ادامه مطلب