بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ سالمند می‌شوند

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه بیشترین کارآفرینی و اشتغال در اروپا در حوزه سالمندی است، گفت: در ایران تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل پنهان داریم اما در حوزه سالمندی دولتها توجهی به آن نکرده‌اند.
ادامه مطلب

مراکز مثبت زندگی، نیازمند رسیدگی و ساماندهی بیشتری هستند

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: باید اقدام لازم درباره مراکز مثبت زندگی، هم به لحاظ بهبود شرایط، کارکرد و ارائه خدمات مفیدتر به مددجویان و هم از نظر توجه بیشتر به حقوق و مزایای کارکنان آن به زودی انجام شود.
ادامه مطلب