گزارش تصویری؛ اردوی تفریحی سالمندان قم به شهر دستجرد قم

 

اردوی  یک روزه تفریحی تعدادی از سالمندان آسایشکاه انوار آفتاب قم با هدف تقویت روحیه شادی و نشاط و آسایش روانی سالمندان و همچنین خارج کردن آنان از محیط تکراری زندگی روزمره به روستای سرخده از توابع شهر دستجرد برگزار شد.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.