خواب یکی از مشکلات همراه در بیماران طیف اوتیسم

 

خواب یک دوره استراحت طبیعی مغز و بدن است که معمولا در این حالت چشم­ها بسته و هوشیاري به طور جزئی یا کامل از بین می ­رود، بنابراین حرکات بدن و پاسخ به محرك­هاي محیطی کاهش می­ یابد.

در طی این فرآیند مغز انسان و سایر پستانداران یک چرخه از امواج مغزي را طی می ­کند و خواب کافی نقشی حیاتی در رشد حرکتی، ذهنی و شناختی کودکان و بزرگسالان دارد.

میزان خواب کافی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله: سن، ژنتیک و برخی فاکتورهاي دیگر است. بنیاد ملی خواب آمریکا خواب کافی براي کودکان یک تا دو ماهه را 10,5 تا  18 ساعت، براي کودکان  3 تا  11 ماهه،  9 تا 12 ساعت خواب شبانه و نیم تا 2 ساعت چرت روزانه، براي کودکان یک تا سه سال،  12 تا  14ساعت، براي کودکان  3 تا  5 سال،  11 تا  12 ساعت و براي کودکان  5 تا  12 سال،  10 تا 11ساعت توصیه می­کند.

کمبود خواب می­تواند اثرات سوئی بر عملکرد غدد درون ­ریز بدن، عملکرد شناختی، سوخت و ساز بدن و همچنین پاسخ­ هاي التهابی داشته باشد. شکایات خواب در جمعیت عادي بسیار شایع است و حدود 37 درصد افراد از مشکلات خواب رنج می­ برند.

خواب یکی از مشکلات همراه در بیماران طیف اتیسم است. با توجه به اینکه خواب و اتیسم از لحاظ نوروبیولوژیکی همپوشانی دارند، کودکان دارای اتیسم مستعد اختلال خواب هستند و خود اختلال خواب و خواب آلودگی روزانه نیز ممکن است علائم و رفتارهاي کودكان اتیسم را تشدید کند.

محققان تخمین می زنند که بین 40 درصد تا 80 درصد از کودکان با اختلال طیف اتیسم دچار مشکلات خواب می ­باشند. مهم­ترین  مشکلات خواب در این کودکان عبارتند از:

    مشکل در به خواب رفتن

    روند خواب ناپایدار

    بی قراری و یا بی کیفیت بودن خواب

    بیداری زودرس و یا بیدار شدن­های مکرر

نقص در خواب خوب شبانه نه تنها کودک بلکه همه افراد خانواده را تحت تاثیر قرارمی دهد. بنابراین آگاهی از این مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها می­تواند در افزایش سطح آرامش خانواده و بهبود کیفیت فعالیت­های روزمره موثر باشد.

همچنین، بسیاري از رفتارهایی که کودك دارای  اتیسم دارد، مثل حساسیت بیش از حد به محرك­هاي محیطی، رفتارهاي تکراري، مشکل در درك اجتماعی و غیره به احتمال زیاد به بروز اختلال خواب در کودکان کمک می­کند؛ بنابراین آموزش خواب و استراتژي­هاي رفتاري، باید خط اول درمان مشکلات خواب در کودکان اتیسم باشد.

 

 

 

منبع: موسسه خیریه دوست اتیسم