تمامی این کارها با یاری خیرینی رقم خورده است که پشتوانه اصلی ما بودند

تمامی این کارها با یاری خیرینی رقم خورده است که در این یک سال پشتوانه اصلی ما بودند؛ اگر همراهی ایشان نبود امکان انجام این همه تغییر نبود؛ خدا را شاکریم که توفیق خدمت و همراهی دوستان نیکوکاری را به ما عطا کرد.
ادامه مطلب

آرزو و خواسته‌ي هميشگي ما، سلامتي و زندگي بي درد براي همه‌‌ي انسان‌هاست

در اين يكسال اخير تمام تلاش مسئولین انوار آفتاب بهبود كيفيت زندگي عزيزان ساكن آسايشگاه قم و كاهش رنج و درد آنها بوده‌است؛ در جهت رسيدن به اين هدف، برنامه‌ريزي‌ها دوچندان و نظارت بيشتری نياز بود.
ادامه مطلب