افراد اتیستیک می توانند احساسات را درک کنند و احساس همدلی کنند

بسیاری از افراد با اختلال طیف اتیسم احساسات خود را به گونه ای مشخص نشان نمی دهند که دیگران آن را درک کنند، اما این مفهوم که بطور کلی احساس همدلی ندارند و نمی توانند احساسات را درک کنند، نادرست است.
ادامه مطلب

۱۰ موضوعی که خانواده و فرد دارای اوتیسم می خواهند شما بدانید

اوتیسم اختلالی عصبی - رشدی است که در سه سال اول زندگی بروز می‌کند و مادام العمر است؛ شاخصه‌ی اصلی آن نقص در ارتباط و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه‌ای و خزانه‌ی رفتاری، حرکتی و… محدود می‌باشد.
ادامه مطلب

گفتار درمانی برای کودکان با اختلالات طیف اوتیسم

بعد از ارزیابی هایی که متخصصین انجام دادند، زمانی که تشخیص داده شد کودکی با اختلالات طیف اوتیسم است، ممکن است تاثیرعاطفی بر والدین و بستگان نزدیک بسیارعمیق باشد و می تواند موقعیت بسیاردشوار باشد.
ادامه مطلب