کنترل قند خون، عاملی موثر در پیشگیری از بروز بیش فعالی

اتیسم اختلالی بیولوژیکی به همراه اختلال در تکلم، دشواری در برقراری تعامل اجتماعی، بیان و درک احساسات، اضطراب و ترس، هم چنین علائم رفتاری از جمله بیش فعالی می باشد.

 بهبود و کنترل سطح قند خون در کودکان دارای اتیسم می تواند باعث بهبود علائمی نظیر بیش فعالی شود.

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که کودکانی که بیش فعالی از علائم رفتاری شان است، بیشتر از شکر و شیرینی ها استفاده می کنند.

البته استفاده از شیرینی ها و شکر به تنهایی عامل بروز علائم رفتاری در کودکان دارای اتیسم نیست، بلکه اختلال در متابولیسم گلوکز و هم چنین نداشتن الگوی متعادلی از رژیم غذایی نیز در بروز بیش فعالی موثر است.

این نکته حائز اهمیت است که بیش از سه چهارم کودکان دارای اتیسم و اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی با اختلال در تحمل گلوکز مواجه هستند و بنابراین بدن آن ها قادر به دریافت، مدیریت و کنترل قند خون در سطح طبیعی نمی باشد.

در هرصورت زمانی که کودک دارای اتیسم از وعده ها یا میان وعده هایی حاوی کربوهیدرات های ساده، شکر تصفیه شده، شیرینی جات، نوشیدنی های گازدار به همراه مقادیر کمی از فیبر دریافت می کند، سطوح قند خون به سرعت افزایش می یابد و با نوسان همراه می شود که می تواند سطوح فعالیت، تمرکز و علائم رفتاری کودک را متاثر سازد.

 

استفاده از الگوی رژیم غذایی حاوی کربوهیدارت ها با نمایه گلایسمی پایین، برای اختلالاتی هم چون دیابت توصیه می شود.

این توصیه با هدف پیشگیری از نوسانات ناگهانی قند خون و هم چنین مدیریت آن انجام می شده است. از طرفی دیده شده که استفاده از این الگوی رژیم غذایی می تواند در بهبود علائم ناشی از اتیسم نیز موثر باشد.

علائم ناشی از اتیسم می تواند با پیروی از رژیم غذایی حاوی فیبر بالا و هم چنین کربوهیدارت ها با نمایه گلایسمی پایین، بهبود یابد و برعکس آن، استفاده از رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات های ساده و با نمایه گلایسمی بالا می تواند باعث افزایش گروهی خاص از سلول های سیستم ایمنی شده که منجر به افزایش التهاب می شود، در نتیجه علائم رفتاری و اختلالات در تعامل های اجتماعی نیز افزایش می یابد.

در پایان می توان این نتیجه را برداشت کرد که الگوی رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات های پیچیده و فیبرها که نمایه گلایسمی پایین تری دارند، می تواند تاثیرات مثبتی را در علائم رفتاری کودکان دارای اتیسم و هم چنین اختلال کم توجهی ـ بیش فعالی داشته باشد و علائمی هم چون بیش فعالی و تعاملات اجتماعی را بهبود بخشد.

 

 

منبع: موسسه خیریه دوست اتیسم