استخدام کودکان خردسال در خانه سالمندان ژاپن

 

مسئولان یک خانه سالمندان در جنوب ژاپن به استخدام نوزادان برای یک شغل بسیار مهم اقدام کرده‌اند و آن همراه شدن با سالمندان و خنداندن آنهاست.

کشور مسن ژاپن با این کار قصد دارد تا فضای رخوت زده خانه‌های سالمندان را بانشاط کند. جالب اینکه شرایط کار و حقوق این نوزادان در قراردادی به صورت شفاف ذکر شده است.

کارکنان جدید که در این مرکز نگهداری از سالمندان استخدام میشوند باید زیر چهار سال باشند و سرپرستان آنها باید قراردادی را امضا کنند و در آن قید شود که نوزادان و کودکان می توانند هر زمان که بخواهند در محل کار حاضر شوند. این کودکان در ازای این کار پوشک و شیر خشک به عنوان حقوق دریافت میکنند.

مسئولیت اصلی و شاید تنها وظیفه این کارمندان این است که در خانه سالمندان با همراهی سرپرست خود قدم بزنند. حقوق این کودکان خردسال با پوشک، شیر خشک و فنجان چای برای مادران پرداخت می‌شود. سالمندان از این اقدام سرحال آمده‌اند و با کودکان احوالپرسی می‌کنند، صحبت می‌کنند و آنها را در آغوش می‌گیرند.

در این قرارداد ذکر شده است که آنها اجازه دارند در مواقع گرسنگی، خواب آلودگی یا بسته به خلق و خوی خود استراحت کنند.

به گزارش فرانس ۲۴، مسئول این خانه سالمندان گفت: تاکنون بیش از 32 نوزاد ثبت نام شده‌اند و وظیفه دارند روحیه بیش از ۱۰۰ نفر از سالمندان را که بیشتر در دهه ۸۰ زندگی خود هستند، تقویت کنند. وجود نوزادان باعث لبخند سالمندان ما می شود.

شهروندان ۶۵ سال و بالاتر حدود ۲۹ درصد از جمعیت این کشور مسن را تشکیل می‌دهند و دولت ‍ژاپن برای پوشش هزینه‌های نگهداری و بهداشت آنها دچار چالش شده است.