افزایش ۲ برابری شکستگی های لگن سالمندان تا ۳۰ سال آینده

 

یک گزارش جدید پیش بینی می کند که با افزایش سن جمعیت جهان، تعداد شکستگی های لگن در سراسر جهان تا سال ۲۰۵۰ دو برابر خواهد شد.

کارشناسان می‌گویند که این افزایش بار جامعه پزشکی را به همراه خواهد داشت زیرا شکستگی‌های لگن معمولاً به جراحی نیاز دارند.

آنها خاطرنشان می‌کنند که شکستگی لگن همچنین می‌تواند باعث سایر مشکلات پزشکی شده و خطر مرگ و میر را در افراد مسن افزایش دهد.

محققان توصیه می‌کنند با نصب میله‌های چنگکی در اطراف خانه، اطمینان از پاک بودن زمین از اشیایی که ممکن است به آنها برخورد کرد، و انجام منظم تمرینات تقویتی و تعادلی، می‌توان خطر شکستگی لگن را در افراد مسن کاهش داد.

مطالعه جدیدی که در دانشگاه هنگ کنگ انجام شد نشان می‌دهد که شکستگی لگن می‌تواند با افزایش سن جمعیت جهان به یک مشکل جهانی تبدیل شود.

در این مطالعه، محققان داده‌های ۱۹ کشور را تجزیه و تحلیل کردند که شامل افراد بالای ۵۰ سال بود که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۸ دچار شکستگی لگن شده بودند.

محققان می‌گویند افزایش نرخ امید به زندگی احتمالاً باعث می‌شود که تعداد شکستگی‌های لگن در سراسر جهان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۵۰ دو برابر شود.

سازمان ملل انتظار دارد که امید به زندگی تا سال ۲۰۵۰ به ۷۷ سال برسد، سنی که این مطالعه نشان داد خطر تجربه شکستگی لگن در آن بالاست.

 

 

منبع: مهر