گزارش تصویری؛ حضور گرم بانوان نیکوکار کهریزک در آسایشگاه قم

گروه بانوان نیکوکار کهریزک با حضور در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم، پس از بازدید و گفتگو با تعدای از مددجویان به پخت و پخش نذری، مواد غذایی و پوشاک بین این ستارگان زمینی پرداختند.
ادامه مطلب