خیرین هیچ وقت آسایشگاه انوار آفتاب و مراکز دیگر را فراموش نکنند

یکی از بانوان نیکوکار، حضور خیرین را زمینه ساز آثار و برکات زیادی در زندگی این عزیزان برشمرد.

خانم شیروانی در گفتگو با خبرنگار ما ضمن اشاره ای به فعالیت‌های خود عنوان کرد: از سال 85 با آسایشگاه آشنا شدم و از طریق گروه بانوان آسایشگاه کهریزک به سرپرستی خانم قاسمی فعالیت خود را آغاز کردم.

وی بیان کرد: در طول سال گروه ما حدود سه الی 4 بار از این آسایشگاهها دیدن و کمک هایی را ارائه می کردیم ولی حالا در طول سال به طور کلی با آسایشگاه در ارتباط هستم و کمک هایی که از طریق خیرین گروه جمع آوری می کنم و به دستشان می رسانم.

این خیر عنوان کرد: علت علاقه من این است همیشه حس خوبی به آنها دارم و این حس همیشه به عنوان انرژی مثبت همراه من است، محرومیت هایی تا دو سال قبل وجود داشت و خدمات اولیه بهداشتی کم بود و این انگیزه ای بود تا ارتباط مان را با مرکز قطع نکنیم.

وی تصریح کرد: در زندگی هر کار نیکی که انجام می شود اثرات خوبی دارد یقین دارم هر اتفاق خوبی افتاده از نگاه پر مهر این عزیزان است و از عملکرد خودم راضی می شدم وقتی می دیدم حس خوبی از این کارهای نوع دوستانه و انسان دوستانه دارم و این در اطرافیان تاثیر می گذارد و فرزندان من آموزه هایی از من خواهند داشت.

خانم شیروانی خاطرنشان کرد: من توسط مادرم به گروه نیکوکارن وارد شدم که جز قدیمی ترین نیکوکاران کهریزک بود و توسط مادرم با این گروه وارد قم شدیم و خاطرات زیبایی داشتیم، ورود ما به آن جا با استقبال زیادی همراه بود و ما را تا درب خروجی بدرقه می کردند.

وی گفت: مدت چند ساعت آن جا بودیم و خاطره انگیز است، در عید لباس می آوردیم و توزیع می کردیم در عید یکی از این بچه ها می آمد هر لباسی را می آوردم می پوشید و جلوی من نشان میداد که پوشیده است و این بسیار ارزشمند و جالب بود.

این خانم نیکوکار اظهار کرد: من می دیدم چقدر زیبا احساس را درک می کند و مهربانی را می فهمد و جواب می دهد، این ها زیباست و خیرین هیچ وقت آسایشگاه انوار آفتاب و مراکز دیگر را فراموش نکنند من ارادت زیادی به خیرین دارم و دعا گو هستم اینکه خداوند این راه را باز کرده است.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.