آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب باید در تعامل با رسانه‌ها فعال تر عمل کند

یک فعال رسانه ای گفت: آسایشگاه سالمندان و معلوان انوار آفتاب باید در تعامل با رسانه‌ها فعال تر عمل کند تا بتواند این مجموعه را به خوبی معرفی نماید.

سیدحسین کبابی در گفتگویی در مورد بازدید خود از آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب عنوان کرد: من قبلا باگروه هم مهرورزان حامیان سالمندان از این آسایشگاه بازدید کرده بودم که بامدیریت جدید نظم بهتری پیدا کرده بود.

روابط عمومی گروه مردمی مهرورزان حامیان سالمندان بیان کرد: بنده به عنوان یکی از اصحاب رسانه در زمینه زدن اخبار،تشویق مردم جهت کمک میتوانم اطلاع رسانی کنم و رسانه را ظرفیت مهمی در این امر می دانم.

این فعال رسانه ای در قم تصریح کرد: آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب باید در تعامل با رسانه‌ها فعال تر عمل کند تا بتواند این مجموعه را به خوبی معرفی نماید.

کبابی خاطرنشان کرد: متولیان این آسایشگاه تا می توانند باید در زمینه رسانه فعال تر باشند تابتوانند خیرهای بیشتری را جذب کنند.

وی در پایان گفت: از مدیریت جدید بابت حسن تعاملش با اصحاب رسانه بسیار سپاسگزارم و امیدوارم این تعامل افزایش یابد.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.