فکر می کنم در این مسیری که خدمت می کنم، خدا نظر دیگری به من دارد

 

علی اکبر احمدی یکی از نیروهای خدوم و تلاش گر در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب در قم است که بخش هایی از گفتگو با وی را در مورد خدمت رسانی به این عزیزان را مرور می کنیم.

این پرسنل تلاش گر در گفتگو با روابط عمومی آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب با اشاره به فعالیت های خود عنوان کرد: حدود 20 سال است در این جا کار و زندگی می کنم و برکات زیادی دیده ام که قابل توصیف نیست.

وی تصریح کرد: به خاطر دارم به یکی از مددجویان خیلی رسیدگی می کردیم در واقع دلسوزی بیشتری داشتم، یک روز ایشان را به شستشو دادم و کارهایش را انجام دادم.

احمدی عنوان کرد: پس از انجام کارهایم وقتی بیرون رفتم تصادف شدیدی داشتم ولی آسیب زیادی متحمل نشدم و سرپایی بخیه و پانسمان شدم.

وی گفت: همان شب خواب دیدم همان مددجو دارد با چند نفر از معلولان مثل پروانه دور من می چرخد و می گوید نگران نباش حال تو خوب است، وقتی بیدار شدم متوجه شدم خطر بزرگی از سر من عبور کرده و خدا این خدمت ها را می بیند و فکر می کنم در این مسیری که خدمت می کنم، خدا نظر دیگری به من دارد.

این پرسنل آسایشگاه بیان کرد: من به عنوان یک مددکار خیلی وقتها به سراغ خیرین می رود تا بیایند و این جا را ببینند و کمک کنند، کار خیر اجر زیادی دارد و از بین نمی رود.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.