خیرین با مشارکت‌هایشان، در کنار عزیزان سالمند و معلول انوار آفتاب بمانند

 

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: خیرین با مشارکت‌هایشان، در کنار عزیزان سالمند و معلول انوار آفتاب بمانند.

دکتر مهدی پهلوانی در گفتگویی با تقدیر از موسسه انوار آفتاب اظهار کرد: این مجموعه قدیمی ترین و بزرگترین آسایشگاه در نگهداری سالمندان و معلولان است و 420 نفر در آن نگهداری می شوند.

وی بیان کرد: برنامه های خوبی در جهت  شادی و نشاط این عزیزان اجرایی می شود و پرسنل دلسوز همواره در حال رسیدگی هستند.

مدیرکل بهزیستی استان قم عنوان کرد: به غیر از کمکهای دولتی که بخش ناچیزی است، بخش زیادی از کمک ها توسط خیرین است.

وی تصریح کرد:از مردم خیر که همیشه در کنار ما بودند قدردانی می کنیم این عزیزان به دلیل شرایط کرونا دو سال است که حضور نیافته اند اما کمک های خود را دریغ نکرند.

پهلوانی خاطرنشان کرد: خیرین از طریق سایت و شماره حساب ها می توانند به موسسه انوار آفتاب کمک کنند و یا برای کمک های غیرنقدی به این موسسه مراجعه نمایند.

وی گفت: تقاضا داریم خیرین با مشارکت‌هایشان، در کنار عزیزان سالمند و معلول انوار آفتاب بمانند، همچنین ما در جهت حذف تعرفه‌های خدماتی مراکز نگهداری سالمندان و معلولان در حال پیگیری هستیم، البته اجرایی شدن آن نیاز به قانون دارد که امیدواریم نمایندگان به شکل قانونی آن را پیگیری نمایند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.