خداوند با خادمین این معلولان عزیز، به گونه ای دیگر حساب می کند

 

عضو ستاد مردمی اجتماع مهدوی قم در حاشیه بازدید از آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب به ارائه پیشنهاداتی در خصوص شرکت معلولان در جشن های نیمه شعبان پرداخت.

 

هاشم زاده در گفتگویی با روابط عمومی آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب در مورد معلولین در این آسایشگاه اظهار داشت: با دل پاکی که عزیزان معلول دارند در این جا بی واسطه به خدا وصل می شویم این عزیان به ظاهر از بزرگترین نعمت بشری که عقلایت است آن چنان برخورار نیستند، اما دل های بزرگی دارند.

عضو ستاد مردمی اجتماع مهدوی بیان کرد: کسانی که بی مزد و منت و بی حساب و کتاب مراعات این عزیزان را می کنند بدانند که حساب خادمین به گونه دیگری است و خداوند نیز با این خادمین به گون دیگری پاداش را حساب می کند.

این خبرنگار گفت : این عزیزان که در جایی هستند که دیده نمی شوند و خدمت به آنها توفیق بزرگی است و اگر بتوان در برنامه های مهدویت از حضور این ها استفاده کرد و در پیاده روی حرم تا جمکران باشند قدم بزرگی است.

عضو ستاد مردمی اجتماع مهدوی گفت: امام زمان(عج)، امام این عزیزان نیز هست، حتی خیلی از سالمندان و معلولان هستند که در پیاده روی اربعین حضور داشتند و این مسیر را با ویلچر و با عشق می‌پیمایند، نیمه شعبان نیز آئین بزرگی است این عزیزان در حرکت نمادین و پیاده روی می توانند حضور داشته باشند.

وی اظهار کرد: عزیزان خادم گزارشی از فعالیت هایشان باید منعکس شود تا مردم چنین جایی را بشناسند، بنده در طول 40 سال اولین بار بود این جا را می بینم، اگر بتوانیم گزارش ها را به مردم ارائه دهیم موجب جذب مشارکت های مردمی می شود.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.