اینفوگرافیک | نشانه‌های افسردگی در سالمندان

 

نشانه های افسردگی در سالمندان با احساسات غم و اندوه متفاوت است و بر رفاه زندگی، اشتها، الگوی خواب و روابط بین فردی آنها تاثیرگذار است. شناسایی و تشخیص سریعتر علائم افسردگی و کمک به درمان آن می تواند سالمند را به زندگی عادی برگرداند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

منبع: ایرنا