اینفوگرافی| مراقب شکستگی لگن در سالمندان باشید

 

شکستگی لگن و آسیب اولیه و سپس عمل جراحی لگنی که انجام می‌شود می‌تواند منجر به افت قابل توجهی در توانایی‌های فرد سالمند شود.

 

 

 

منبع: شهرآرا نیوز