انواع چکاب های لازم در دوران سالمندی + عکس

 

چکاپ منظم  کمک می‌کند قبل از پیشرفت هر نوع بیماری را شناسایی و درمان کنید. بهترین روش برای پیشگیری از ابتلاء به بسیاری از بیماری‌ها در سالمندان انجام چکاپ های منظم و دوره‌ای است.

 

 

منبع: ایمنا