فیلم | معرفی اوتیسم در مصاحبه با پرسنل مرکز اوتیسم انوار آفتاب

 

واحد خبر مرکز صدا و سیمای قم، در مصاحبه با پرسنل مرکز اوتیسم  موسسه خیریه انوار آفتاب به معرفی این اختلال پرداخته است.