فیلم | حضور مددجویان آسایشگاه قم در مسابقات ورزشی بابلسر

 

مددجویان آسایشگاه انوار آفتاب قم درمسابقات ورزشی برگزار شده در اردوی تفریحی ورزشی  اردوگاه شهید عظیمی بابلسر در چندین رشته ورزشی حائز رتبه برتر شدند.

برای دیدن گزارش تصویری این اردو اینجا کلیک کنید.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.