بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور تا سال ۲۰۵۰ سالمند می‌شوند

 

 

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی با بیان اینکه بیشترین کارآفرینی و اشتغال در اروپا در حوزه سالمندی است، گفت: در ایران تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل پنهان داریم اما در حوزه سالمندی دولتها توجهی به آن نکرده‌اند.

دکتر دلبری در نشست تبیین و جایگاه سلامت اجتماعی و توانبخشی در نظام سلامت با بیان اینکه به پاس زحماتی که در ۴ دهه گذشته در حوزه بهداشت، درمان، رفاه، بیمه و تامین اجتماعی اتفاق افتاده، امید به زندگی حدود ۷۶ سال است که از اول انقلاب تاکنون ۲۰ سال افزایش یافته است افزود: اما نباید خیلی دل خوش به این افزایش امید به زندگی باشیم و قطعا این افزایش عمر نیازمند تمهیدات خاصی است.

وی با بیان اینکه درصد جمعیت سالمندی در ۴۰ سال گذشته دو برابر شده است، گفت: در سال ۱۳۵۵، ۵.۳ درصد جمعیت ما را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دادند و اکنون این رقم به ۱۰ درصد رسیده است. ۴۰ سال طول کشید تا جمعیت سالمندی دوبرابر شد اما دو برابر شدن بعدی جمعیت سالمندی از ۱۰ به ۲۰ درصد کمتر از ۲۰ سال طول خواهد کشید. کشورهای توسعه یافته این سرعت رشد را طی ۸۰ تا ۱۰۰ سال طی کرده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ایران با تاکید بر اینکه در سال ۲۰۵۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند می‌شوند، گفت: ما تجربه بیش زایی دهه ۶۰ را به خوبی به یاد داریم که می‌توان به مدارس دو شیفته و سه شیفته و مسکن مهر و سازمان ملی جوانان و.... اشاره کرد اما واقعا آیا ما از نیروی جوان به عنوان شاخص نیروی توسعه استفاده کردیم؟ در صورتی که گفته می‌شود مشکلات حوزه سالمندان ۵ تا ۶ برابر است.

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۳ که به دولت دستور شده، تا سال گذشته، یک سند نوشته و چند بار رونمایی شده است و هنوز تقسیم کار ملی انجام نشده است، افزود: قطعا ما در حوزه سالمندی ابر بحران خواهیم داشت.

رئیس مرکز تحقیقات سالمندی ادامه داد: ما آمادگی مدیریت همین ۱۰ میلیون سالمند را نداریم. ۶۰ درصد منابع بیمه ای برای این ۱۰ درصد هزینه می‌شود در صورتی که آینده شرایط فرق می‌کند. در آینده سالمندانی پیرتر و آسیب پذیرتر خواهیم داشت. منابع بیمه‌ای برای کسی باقی نمی ماند در صورتی که در دنیا بحث سالمندی به عنوان صنعت سرمایه گذاری است.

به گفته دلبری بیشترین کارآفرینی و اشتغال در اروپا در حوزه سالمندی است. یعنی در ایران تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل پنهان داریم اما در حوزه سالمندی دولتها توجهی به آن نکرده‌اند.

دلبری با اشاره به شاخص دیده بانی سالمندی در ایران گفت: در خصوص شاخص دیده بان سالمندی در ایران در بین ۹۷ کشور ما عدد ۶۷ را داشتیم که در وضعیت بهداشتی وضع خوبی داشتیم.

وی افزود: موضوع سالمندی از جمله موضوعاتی است که از دنیا عقب هستیم.

 

 

منبع: ایسنا