گزارش تصویری؛ حضور نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در آسایشگاه قم

این بازدید میدانی جهت بررسی وضعیت نگهداری از معلولین و سالمندان آسایشگاه انوار آفتاب، توسط نمایندگان سازمان بهداشت جهانی (WH0)، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور انجام شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

برای دیدن خبر این بازدید اینجا کلیک کنید.