عید قربان یادآور زیباترین نمونه تعبّد انسان در برابر خداوند متعال

طبق روایات اسلامی، خداوند برای آزمودن حضرت ابراهیم(ع)، به پیامبر خود فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. او اسماعیل را به قربانگاه برد ولی جبرئیل همراه با (قوچی) نازل شد و ابراهیم آن را به جای اسماعیل قربانی کرد.
ادامه مطلب

روز ۲۵ ذی‌القعده مصادف با «دحو الارض» معجزه علمی قرآن

قُدسی شدن، تنها ویژه فرشتگان و آدمیان پرهیزکار نیست؛ آنجا که خواست خدا باشد، زمان و مکان و پدیده های به ظاهر بی جان نیز می توانند چهره ای قدسی به خود گیرند و مورد تکریم و اهتمام فرشته ها و انسان ها واقع شوند.
ادامه مطلب