افزایش قیمت خدمات، مراکز توانبخشی را به تعطیلی می‌کشاند

اخیرا یکی از دغدغه‌های جامعه افراد دارای معلولیت به پویش پرامضای فارس من تبدیل شده است، در این پویش مدیران مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی خواستار افزایش یارانه‌های پرداختی به این مراکز هستند.
ادامه مطلب

گلایه مندی مدیران مراکز توابخشی بهزیستی از عدم افزایش یارانه

مدیران مراکز توابخشی بهزیستی از عدم اجرای قانون تبصره یک ماده ۷ قانون حمایت از معلولان گلایه مندند؛ بنابراین مراکز توانبخشی تنها خواستار اجرای قانون میباشند و از اصحاب رسانه تقاضای پیگیری و مطالبه گری دارند.
ادامه مطلب