باید از پیوست رسانه ای و ظرفیت هنر برای معرفی آسایشگاه به خیرین استفاده کرد

یکی از فعالان رسانه ای در قم گفت: باید از پیوست رسانه ای و ظرفیت هنر برای معرفی آسایشگاه به خیرین استفاده کرد.

سعید آقایی در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص بازدید از آسایشگاه سالمندان و معلولان انوار آفتاب اظهار داشت: با توجه به شرایطی که آسایشگاهها دارند و نگاهی که در حوزه هایی مانند هویت بصری و اجتماعی به این مراکز است باید نگرشی صحیح در معرفی مجموعه صورت بگیرد و از این فرصت به نحو مطلوب استفاده کنیم.

این فعال رسانه ای افزود: سالمندی یک فرصتی مهمی در به ثمر رسیدن میوه تجربیات است و باید تجربیات را انتقال داد و باور کرد روزی نیز نوبت جوانان می شود.

وی بیان کرد: با توجه به شیوع کرونا، امکانی برای بازدید گسترده از این فضاها وجود ندارد و متولیان باید با پیوست رسانه ای، این حس تعلق را در مخاطبان ایجاد کنند تا خروجی خوبی داشته باشیم.

آقایی عنوان کرد: نگاه به ظرفیت های فعلی و معرفی این مراکز و برگزاری همایش ها در شناسایی خیرین اهمیت زیادی در رفع مشکلات این عزیزان دارد.

وی خاطرنشان کرد: از دستگاههای مختلف و شهرداری در ایجاد امکانات و درختکاری و توسعه فضای سبز باید کمک گرفت، همچنین از ظرفیت رسانه و پیوست هنر باید وضعیت را تغییر داد.

این فعال رسانه ای تصریح کرد: هر کس به توان خودش در این مسیر قدم برمی دارد، مهم ترین بستر برای سالمندان، کانون خانواده است، ولی برای عزیزانی که کسی را ندارند باید امکاناتی به وجود آورد.

وی گفت: همه افرادی که متولی امر هستند، باید حس تعلقی داشته باشند و به توان خودشان پای کار بیایند و هر عزیزی بخشی از این حوزه را بتواند دست بگیرد و این امکان را جلو ببرد ما قطعا وضعیت مطلوب تری را در این حوزه خواهیم داشت.

آقایی عنوان کرد:نکته ای که مورد تاکید من است آن نمود اجتماعی مناسبی را نتوانستیم در این حوزه شکل بدهیم تا یک پل واسطی باشیم تا هم خیرین عزیز و نیکوکار در حوزه های مختلف و هم سطح کلی جامعه و این امکان فراهم کنیم که آشنایی بیشتری با فضای مذکور داشته باشند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.