در مسیر خیر و رسیدگی به سالمندان و معلولین، در حد توانم ادامه می دهم

 

 

یکی از خیرین آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب گفت: بنده در مسیر خیر و رسیدگی به سالمندان و معلولان، در حد توان این راه را ادامه می دهم.

محمد سیمرغ در گفتگویی با روابط عمومی آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب در خصوص آشنایی خود با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اظهار داشت: پدر بنده یکی از خیرین مجموعه بود که مرحوم شده و برادرم به دلیل اختلالات روانی از کودکی در این مجموعه بستری شدند، پس از فوت پدر مسئولیت برادرم با من بود.

وی ادامه داد: پدرم علاوه بر شهریه کمک هایی نیز به موسسه داشت و بنده نیز در مسیر خیر و رسیدگی به سالمندان و معلولان، در حد توان این راه را ادامه می دهم.

این خیر گرامی بیان کرد: من ماهیانه مبالغی نقد و یا کمک های غذایی و تجهیزاتی را اهدا می کردم و در حال حاضر برادرم به رحمت خدا رفته و سعی می کنم از این به بعد نیز کمک ها را ادامه بدهم تا جایی که به نمایندگی از خانواده سیمرغ در حد توان کمک خواهم کرد.

وی گفت: سابقه آشنایی خانواده با آسایشگاه نیز حدود 16 سال قبل برمی گردد که برادرم در مرکز روان درمانی بستری بود و توسط دکتر یوسفی به این جا معرفی شد و پس از بازدید، برادرم را منتقل کردیم.

سیمرغ عنوان کرد: این جا پر از خاطره است و مواقعی که جشن می گرفتند برای معلولان به مناسبت های مختلف خوشحالی این عزیزان را می دیدم و این خاطرات زیبایی بود، پرسنل واقعا تلاش گر هستند و با چشمان خودم دیده ام چه میزان رسیدگی می کنند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.