دستگیری از نیازمندان و کار خیر باعث می شود احساس زندده ماندن داشته باشیم

 

یکی از خیرین آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب عنوان کرد: دستگیری از نیازمندان و کار خیر باعث می شود احساس زندده ماندن و مفید بودن داشته باشیم.

آقای گرامی یکی از خیرین تلاش گر اظهار داشت: از بدو تاسیس مجموعه همکاری من از طریق مرحوم پدرم با مرحوم حاج منتظری رئیس وقت آغاز شد.

وی با بیان اینکه دستگیری از نیازمندان و کار خیر باعث می شود تا احساس زندده ماندن و مفید بودن داشته باشیم. عنوان کرد: در مجموع روش پدر من کمک و دستگیری از مستمندان بود و در وصیت نامه اش تاکید کرده بود باید راه را ادامه دهیم.

این خیر ارجمند بیان کرد:  احساس می کنم زنده هستم و انرژی مثبت می گیریم از بدو تاسیس در جریان این مجموعه خیریه بودم و این محل را به همه دوستان و آشنایان معرفی می کردم.

وی با اشاره به خاطره ای گفت: یک روز برای بازدید از آسایشگاهی رفتم و یکی از سالمندان گفت کفش و جوراب ندارم و من در از پایم در آوردم و به او دادم و و خودم دمپایی های او را به پا کردم و این خاطره ای بسیار زیبا بود.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.