معلولان، فرشته‌های زمین هستند و نزد خدا روزی دارند

 

معاون آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب گفت: معلولان، فرشته‌های زمین هستند و نزد خدا روزی دارند و زندگی کنار آنها، سرشار از برکت است.

عباس لطفیان گفت: از سال 1373 در این مرکز به عنوان مددکار اجتماعی و در حال حاضر معاون مرکز هستم، اگر کار برای رضای خدا باشد و خدمت به معلولان و سالمندان را در پیش بگیریم، هر ریال آن برکت دارد.

وی افزود: معلولان، فرشته‌های زمین هستند و نزد خدا روزی دارند و زندگی کنار آنها، سرشار از برکت است و نگهداری از سالمندان نیز برکات زیادی به همراه دارد.

لطفیان بیان کرد: هر وقت نیازی داشتیم، خدا آن را به برکت این کار رسانده است، گاهی انبار به صفر رسیده ولی کمک‌هایی از راه رسیده که از آن بی خبر بودیم، مدتی قبل آقایی از آلمان که بچه اش دچار سرطان بود توسط یک ایرانی به آسایشگاه معرفی شد و کمک های خوبی داشت.

وی عنوان کرد: نماینده‌ ایشان از آلمان با حضور در این جا یک نیسان وسایل برای این عزیزان تهیه کرد و به یاد دارم یک زمان وقتی می خواستیم برای بچه ها لباس تهیه کنیم آقایی آمد و همان مبلغ 700 هزار تومان مورد نیاز در 8 سال قبل را هدیه کرد.

معاون آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب خاطرنشان کرد: اگر صادقانه دنبال مشارکت باشیم و به خیرین نیازهای واقعی را برسانیم، خداوند پاسخ خوبی می دهد و سلامت از دعای این عزیزان است و این بهترین خاطره است که در ذهن می ماند.

وی تعریف کرد: سال 98 در بیمارستان بستری شدم و گفتند 20 درصد زنده می مانم و من 90 درصد هم از دعای این عزیزان و 10 درصد آبرویی که داشتم بهبود یافتم.

این مددکار اجتماعی گفت: از جمله خاطرات تلخ این است که با توجه به وابستگی به این عزیزان زمانی که فوت می‌کنند برایمان بسیار سخت است.

وی عنوان کرد: خدا را شکر که بسیاری از مشکلات را حل کرده ایم و اگر برای رضای خدا هر قدمی برداریم خستگی ندارد.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.