فیلم | ایستگاه صلواتی هیات عزاداری آسایشگاه قم

 

ایستگاه صلواتی هیات آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب، شبهای دهه اول محرم میزبان عزادارن حسینی است.

برای دیدن گزارش تصویری این مطلب اینجا کلیک کنید.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان