فیلم | سفر مددجویان آسایشگاه قم به مشهد مقدس

 

تعدادی از مددجویان آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب به همت کانون خادمیاران رضوی قم به مشهد مقدس سفر کردند.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.