بخشی از پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به بهانه روز جهانی آگاهی‌بخشی اتیسم

روز ۲ آوریل مصادف با سیزدهم فروردین روز جهانی آگاهی از اوتیسم نامگذاری شده است، به همین بهانه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به‌مناسبت این روز منتشر شد، که بخشی از این پیام به شرح ذیل می باشد.


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در دستور کار ۲۰۳۰، موضوع تعهد همه کشورها به کاهش نابرابری از طریق مشارکت همه افراد در فرایندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که بسیاری از افراد دارای اتیسم ارتباطی با جامعه ندارند و در مؤسسات و خانه و در انزوا به سر می‌برند.
‌‌‌‌‌‌
در سال‌های اخیر و به‌دلیل بحران کرونا و کاهش یا قطع ارائه خدمات اجتماعی، بیش از پیش نابرابری‌ها تشدید شده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که موضوع حقوق و رفاه افراد دارای معلولیت – از جمله افراد دارای اختلال اتیسم –از الزامات ساخت دنیایی بهتر است.
‌‌‌‌‌‌‌
راه حل این مسأله تقویت راه‌کارهای حمایت از اتیسم در جامعه است. ما باید نظام آموزشی فراگیر و برنامه‌های آموزشی متناسبی را ایجاد کنیم تا بر اساس آن دانش‌آموزان دارای اختلال اتیسم بتوانند به مسیر آموزشی مورد نظر و مناسب با شرایط‌شان دسترسی پیدا کنند.

 

برای دیدن فیلم آشنایی با علائم و درمان اوتیسم اینجا کلیک کنید.