گزارش تصویری؛ حضور گروه بانوان نیکوکار کهریزک در آسایشگاه انوار آفتاب

 

گروه بانوان نیکوکار کهریزک با حضور در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم، پس از بازدید و گفتگو با تعدای از مددجویان، به پخت و پخش نذری پرداختند.