گزارش تصویری؛ حضور گروه نیکوکاری حامیان سالمندان در آسایشگاه انوار آفتاب

 

گروه نیکوکاری حامیان سالمندان قم، با حضور در آسایشگاه انوار آفتاب قم، پس از بازدید از آسایشگاه سالمندان برای این عزیزان جشن گرفته و از آنها پذیرایی کردند.

این گروه شامل هنرمندان، خبرنگاران، فرهنگیان، دانشجویان و... نیکوکاران استان می باشند.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و  برای کمک به این آسایشگاه اینجا کلیک کنید.

 

 

400