گزارش تصویری؛ جشن میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) در آسایشگاه آنوار آفتاب

جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب برگزار شد؛ در این مراسم مددجویانی که قادر به حضور در جشنهای برگزار شده در این مرکز را نداشتند در این مراسم حضور پیدا کردند.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان