گزارش تصویری؛ مراسم جشن و شادی در اسایشگاه انوارآفتاب

 

مراسم جشن به منظور شادی مددجویان سالمند و معلول توسط تعدادی از جوانان نیکوکار در آسایشگاه انوار آفتاب برگزار شد.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان