پخش تیزرهای آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب

تیزرهای آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم به مرحله پخش رسید.

این تیزرها که توسط سه گروه از فیلمسازان جوان قم و تهران تولید شده است از روز سه شنبه 29 فروردین از شبکه استانی نور پخش خواهد شد.

آسایشگاه سالمندان و معلولین قم یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی کشور می باشد و با کمک مردم نیکوکار اداره می‌گردد.
این آسایشگاه خیریه در حال حاضر پذیرای بیش از 420 نفر از سالمندان و معلولین ذهنی می‌باشد که نیمی از سالمندان و حدود 25 درصد معلولین مقیم این مرکز مجهول‌الهویه و بی‌‌سرپرست هستند.
افراد دارای خانواده نیز عمدتاً از خانواده‌های نیازمند می‌باشند. تمام نیازهای این عزیزان از قبیل خوراک، پوشاک، مواد شوینده و بهداشتی، دارو، درمان، نیازهای‌ عمرانی و... صرفاً به همت خیرین ‌گرامی تامین می‌گردد.