کمک های خیرین به موسسه انوار آفتاب معاف از مالیات می شوند

 

طیق ماده 172 ق.م.م کمک های خیرین اعم از نقدی و غیرنقدی به موسسه انوار آفتاب معاف از مالیات می شوند.

 

ماده 172 قانوان مالیاتهای مستقیم به موسسه انوار آفتاب تعلق گرفت؛ در مورد ماده 172 دو نکته وجود دارد:

1-فیش واریزی که به صورت نقدی  توسط  شخص یا شرکت  به حساب موسسه واریز شده است، ضمیمه اسناد و هزینه ها ی حسابداری شده که به صورت 100 درصد هزینه قابل قبول می باشد.

2- در مورد اجناس و یا اقلام غیرنقدی؛ خیرین محترم می توانند با تحویل این اقلام به آسایشگاه رسید یا سربرگ موسسه انوار آفتاب را دریافت کنند و در هزینه های شرکت ثبت نمایند که این هزینه ها با بررسی ناظر مالیاتی به عنوان 100 درصد هزینه قابل قبول می باشد.

ضمنا استعلام ماده 172 ق.م.م از سایت امور مالیاتی کشور قابل بررسی می باشد که از تاریخ 14.1/05/24 اعمال شده است.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.