سکونت بیش از ۵۰ هزار نفر از معلولان در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی

 

 

اصغر کاظمی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، گفت: سازمان بهزیستی کشور خدمات متعددی به افراد دارای معلولیت ارائه می‌کند، از جمله آن که ۵۰۰ مرکز حرفه‌آموزی در سطوح مختلف دارد که یارانه زیادی هم برای آنها پرداخت می‌کند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه فعالیت‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه بخش دیگری از اقدامات بهزیستی برای افراد دارای معلولیت به شمار می‌رود، ادامه داد: در زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت نیز در اردیبهشت ماه به زیرساختی خواهیم رسید که محصولات تولیدی این گروه از جمله محصولات صنایع دستی نفیس آنها را چگونه به فروش برسانیم چراکه اکنون این محصولات برای خود معلولان است.

وی در ادامه از تشکیل شبکه‌های ملی فعال در حوزه معلولیت خبر داد و گفت: در حال حاضر ۵ شبکه ملی فراگیر مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت از جمله آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان به منظور هماهنگی و یکپارچه‌سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل شده است.

 

منبع: مهر