جمعیت سالمند در کدام استانها بیشتر است؟

امروز در دنیا «سالمندی» یک فرصت در حوزه های مختلف از جمله گردشگری و ایجاد اشتغال است و به گفته رئیس فراکسیون سلامت سالمندان مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۰ درصد جمعیت کشور از سالمندان خواهد بود.

 

 

منبع: همشهری