گزارش تصویری؛ بازسازی و ساخت و ساز در آسایشگاه انوار آفتاب قم

 

در مدت یک سال حضور موسسه انوار آفتاب در آسایشگاه قم، یکی از اولویتهای پیش رو این موسسه وضعیت رفاهی مددجویان می باشد؛ در این راستا اکثر ساختمان ها در حال بازسازی بوده  و تعدادی نیز ساخته شده اند که در زیر تعدای از این موارد به صورت عکس بارگذاری شده است.

برای آگاهی بیشتر درباره این موضوع  اینجا کلیک کنید.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.