گزارش تصویری؛ اردوی تفریحی ورزشی مددجویان آسایشگاه قم در بابلسر

 

اردوی تفریحی ورزشی مددجویان آسایشگاه قم به همت سارمان بهزیستی در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر برگزار شد؛ در این اردوگاه که از چندین شهر حضور داشتند، مددجویان آسایشگاه قم در چندین رشته ورزشی حائز رتبه برتر شدند.

برای دیدن فیلم این مسابقات اینجا کلیک کنید

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400