گزارش تصویری؛ جشن هفته سالمند در آسایشگاه انوار آفتاب قم

 

گروه نیکوکاری "دنیای مهربانی حامی سالمندان" به مناسبت هفته سالمند در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم حضور پیدا کردند.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان