گزارش تصویری؛ برگزاری مسابقات دارت به مناسبت هفته سالمند در آسایشگاه قم

 

یک دوره مسابقات دارت به همت اداره کل ورزش و جوانان و مرکز بهداشت استان قم به مناسبت هفته سالمند در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار افتاب قم برگزار شد.

در این مسابقه ابتدا سالمندان حاضر در اسایشگاه و سپس مراقبین آسایشگاه سالمندان شرکت کرده و در پایان به تمامی سالمندانی که در این مسابقه شرکت کردند هدایایی اهداء شد.

 خاطرنشان می شود داوری این مسابقات با خانمها زمانی و شهرابی از داوران برجسته هیات دارت استان قم  بود.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا  و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان