گزارش تصویری؛ اجرای نقاشی دیواری با موضوع طبیعت در آسایشگاه قم

 

بخشهایی از دیوارهای آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم به منظور زیباسازی محیط و آرامش بصری مددجویان، منقش به طرحهایی از طبیعت شد.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان