گزارش تصویری؛ پایان یافتن تعمیرات یکی از خوابگاههای فرشتگان زمینی

 

یکی دیگر ازخوابگاههای آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب بعد از چندماه و بعد از انجام از تعمیرات اساسی برای اقامت این فرشتگان زمینی به بهره برداری رسید.

به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است........

 

برای آگاهی بیشتر درباره این گزارش اینجا و گزارش تصویری ساخت و ساز اینجا کلیک کنید.

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان