گزارش تصویری؛ حضور گرم بانوان نیکوکار کهریزک در آسایشگاه قم

 

گروه بانوان نیکوکار کهریزک با حضور در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب قم، پس از بازدید و گفتگو با تعدای از مددجویان به پخت و پخش نذری، مواد غذایی و پوشاک بین این ستارگان زمینی پرداختند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و  برای کمک به این آسایشگاه اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان