گزارش تصویری؛ جشن و شادی برای فرشتگان زمینی آسایشگاه قم

 

برای شادی و حال بهتر فرشتگان زمینی، گروهی از جوانان نیکوکار قم در آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب حضور پیدا کردند و برای این عزیزان مراسم شادی برپا کردند.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلال بیطرفان