آرزو و خواسته‌ي هميشگي ما، سلامتي و زندگي بي درد براي همه‌‌ي انسان‌هاست

در اين يكسال اخير تمام تلاش مسئولین انوار آفتاب بهبود كيفيت زندگي عزيزان ساكن آسايشگاه قم و كاهش رنج و درد آنها بوده‌است.

 در جهت رسيدن به اين هدف، برنامه‌ريزي‌ها دوچندان و نظارت بيشتر و قانون‌هاي جديد‌تري نياز بود كه سطح بهداشت آسايشگاه افزايش پيدا كند و امكان پيشگيري و درمان بسياري از بيماري‌ها محقق شود.

 در اين راه انسان‌هاي خير و آزاده‌اي ما را ياري دادند كه بدون كمك و حمايت آنها اين هدف براي ما غير قابل  دست‌يابي بود. ميخواهيم از انسان‌هايي ياد كنيم كه در اين يك سال با رنج همنوع خود، همدردي كردند و با حس خوب و بدون چشم‌داشت، از هيچ كمكي دريغ نكردند.

حضور يك پزشك عمومي و پرستاران به صورت روزانه در بهياري مجموعه و حس مسئوليت و همدردي آنان در طول شبانه روز، همواره باعث آرامش خاطر ما و تقويت قواي مجموعه مي‌شود.

از ديگر مواردي كه به عنوان  نياز مبرم در حوزه‌ي پزشكي اين مجموعه احساس شد، بررسي وضعيت بينايي بود؛ به همين علت ويزيت هفتگي چشم و عمل‌هاي متعدد چشم مانند آب مرواريد و ... در قم و بيمارستان فارابي تهران انجام گرفت.

در هفته‌ي سلامت ما ميزبان 28 تن از متخصصين و دستياران حوضه‌ي دندانپزشكي بوديم كه به معاينه و درمان بالغ بر 370 نفر از افراد آسايشگاه پرداختند.

وضعيت رواني بيماران جزو اولويت‌هاي مجموعه است؛ سعي كرديم غير از ايجاد جوي سالم و شاد، از كمك دكتر روانپزشك به طور ماهيانه استفاده كنيم.

ويزيت پزشك قلب، پوست و ساخت دندان مصنوعي براي سالمندان، از ديگر فعاليت‌هاي انجام شده در طول سال اخير بوده‌است.

خداوند منان را براي اين توفيقات شاكريم و اميدواريم ما را در ادامه‌ي اين مسير ياري دهد.

 

برای آشنایی با آسایشگاه سالمندان و معلولین انوار آفتاب اینجا و برای مشارکت و نیکوکاری اینجا کلیک کنید.